Държачи за сензори HT-SE

  • Държачи за сензори HT-SE са държачи за монтиране на цилиндрични сензори на греди за инструменти
    За сензори с диаметри от 12 до 30 mm
Продуктови акценти
  • Гъвкава употреба на инструментални траверси, бърза замяна и кратки времена за настройка
  • Благодарение на леката алуминиева конструкция са подходящи за динамични процеси с висока производителност
  • Изключително универсални, тъй като са подходящи за цилиндрични сензори от 12 до 30 mm
Дизайн
  • Връзка за греди на инструменти: Сфера (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) или “Apple-Core” цилиндър (A2: ø 19 mm) (1)
  • Връзка за цилиндрични сензори (2)
Технически данни
  • Стойки за сензори с диаметри от 12 до 30 mm

Описание