Демпфери за асансьори с контактен щифт ADS-SТ

Демпфери за асансьори с контактен щифт ADS-SТ се използват както в пътнически, така и в товарни асансьори.

Характеристики
 • Защита:
  • Тяло: Боядисано корпус
  • Бутален прът: Хромиран
 • Температура: -20°C ÷ +80°C
 • Сигурност: Краен изключвател по DIN EN 50047
 • TÜV EC изпитан: Директива за асансьори ASME A17.1-2004 / ASME A17.1-2016
Приложения
 • Пътнически асансьори
 • Товарни асансьори
Необходима информация за оразмеряване на демпфери
 • Указание за избор: EN 81-20/50 (ЕС), ASME A17.1-2004 (САЩ) или друго
 • Маса на удара (kg), мин. и макс.
 • Номинална скорост на движение (m/s) на асансьора
 • Позиция за монтаж: лифт кеш или контра баланс
 • Брой паралелни демпфери
 • Необходим ход

Описание

ADS демпферите за асансьори са затворени хидравлични компоненти, които функционират на базата на разместване на масло. Когато буталният прът се намира в цилиндъра, буталото измества маслото през отвори с различни размери, които прогресивно се затварят. В резултат на това скоростта на буталния прът пропорционално намалява до необходимия ход. Изместеното масло от обема на буталото се компенсира от азотен акумулатор, който е над маслото.

Принцип на работа на демпфери за асансьори с контактен щифт ADS-SТ

По време на хода налягането на азота се повишава. Когато масата се освободи, буталният прът се връща от от налягането на азота/възвратната пружина. Пластмасовата ограничителна капачка намалява шума от удара. ADS-50 демпферите се пълнят от клапан с азот на 5 бара. Стъкло за наблюдение на маслото позволява лесна визуална проверка на нивото на маслото.
За наблюдение на удължения бутален прът е вграден краен изключвател съгласно DIN-EN 50047. В зависимост от типа ADS крайният изключвател се натиска от защитната тръба (ADS-SR) или от контактния щифт (ADS-ST).