Електромагнитни вентили EMVP

 • Електромагнитни вентили EMVP за контрол при високи номинални нива на дебит
 • Контрол на вакуума, издухването и разхерметизиране на вакуумната вендуза
 • Захващане на детайли в случай на прекъсване на захранването поради NO функция
 • Електромагнитни вентили EMVP са подходящи за захващане при много кратки времена за превключване
 • Клапанът е подходящ за неутрален или филтриран въздух
Технически данни
 • Номинален диаметър: 5 до 50 mm
 • Номинален дебит: 3 до 310 m³/h
 • Волтаж: =/~ 24/230 V
Продуктови акценти
 • Пилотният контрол със сгъстен въздух (p = 5 bar) позволява изключително бързи времена на отваряне и затваряне
 • Широкият спектър от номинални размери позволява оптимална адаптация към номиналното налягане
 • 3/2 и 5/2 многопътен клапан за контрол на нивата на дебит и вентилацията
 • Бистабилен импулсен клапан не позволява консумация на въздух в случай на спиране на захранването (IMP версия)
Дизайн
 • Електромагнитен клапан с пневматично пилотно управление
 • Седалков клапан с алуминиев корпус (EMVP 5 до EMVP 15), а също и пластмасов корпус (EMVP 20 до EMVP 50)
 • Степен на защита IP 65 съгласно EN 60529
 • Клемна кутия EMVP 5/8 и всички IMP отговарят на DIN EN 175301 форма “C”
 • Клемна кутия EMVP 10-25 NO/NC отговаря на DIN 43650 форма “B”
 • Клемна кутия EMVP 32-50 NO отговаря на DIN 43650 форма “B”
Документи

Описание