Филтър-регулатор + Омаслител – серия New deal

Високо надеждна FR+L пневмоподготвяща група на бутален принцип за високо натоварване.

Филтър-регулатор + омаслител – серия New deal – за всички детайли се обърнете към секциите, отнасящи се за филтър-регулатор и омаслител.

Технически данни
 • Присъединителен отвор:
  • FR+L ND 1/4″ – G 1/8″
  • FR+L ND 3/8″ – G 1/4″
  • FR+LA ND 1/2″ – G 1/2″
 • Обхват: 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
 • Степен на филтрация: 4 µm; 20 µm; 50 µm
 • Макс. вх. налягане: 18 bar
 • Дебит при 6,3bar ΔP 0,5 bar:
  • FR+L ND 1/4″: 150 Nl/min
  • FR+L ND 3/8″ ; FR+LA ND 1/2″: 1300 Nl/min
 • Дебит при 6,3bar ΔP 1bar:
  • FR+L ND 1/4″: 500 Nl/min
  • FR+L ND 3/8″ ; FR+LA ND 1/2″: 2200 Nl/min
 • Флуид: Компресиран въздух
 • Макс. температура при 10bar: 50°C
 • Винтове за монтаж:
  • FR+L ND 1/4″: M4x40
  • FR+L ND 3/8″ ; FR+LA ND 1/2″: M5x55
Детайли за продукта
Документи
Артикулни номера

Описание

Филтър-регулатор + омаслител – серия New deal има следните характеристики:

 • Стабилност на зададеното налягане при вариации на входното налягане;
 • Метална чашка с прорези за наблюдение на конденза;
 • Полуавтоматично и автоматично оттичане на конденза;
 • Количеството на маслото, впръсквано във въздуха, е пропорционално на дебита;
 • Микрометрично регулиране на омасляващия поток;
 • Активира се при ниски дебити.

Забележка: Максималното входно налягане за версия RA с автоматично кондензоотделяне не трябва да надвишава 10 bar.