Газови пружини на натиск

Газови пружини на натиск служат да повдигат и затварят капаци на машини, апаратура и автомобилни капаци. Използват се в производството на мебели, в медицинска апаратура и авиационната индустрия.

Характеристики
 • Висока корозионна устойчивост:
  • Тяло: прахово боядисано (WM-G 8: месинг)
  • Бутален прът: керамично покритие (WM-G 8 – 40)
  • Бутален прът: твърдо хромирано покритие (WM-G 70)
 • Минимален коефициент на триене за постигане на най-ниски сили на разтягане
 • Комбинирана камера за омасляване и лагеруване
 • По-ниска откъсваща сила
 • Монтажна позиция: Всяка
 • Не се нуждаят от поддръжка и са готови за монтаж
 • Температурен диапазон: -20°C ÷ +80°C
 • Опционално: -45°C ÷ +200°C
 • Регулируема сила на пълнене (опция)
 • RoHS съвместими – изпълняват Директива 2002/95/EG
Технически данни

WM-G-8

 • Бутален прът: Ø 3mm / Тяло: Ø 8mm
 • Ход: 20, 30, 40, 50, 60, 80
 • Сила: 10 – 100 N

WM-G-10

 • Бутален прът: Ø 3mm / Тяло: Ø 10mm
 • Ход: 20, 30, 40, 50, 60, 80
 • Сила: 10 – 100 N

WM-G-12

 • Бутален прът: Ø 4mm / Тяло: Ø 12mm
 • Ход: 20, 30, 40, 50, 60, 80,100, 120, 150
 • Сила: 10 – 180 N

WM-G-15

 • Бутален прът: Ø 6mm / Тяло: Ø 15mm
 • Ход: 20, 40, 50, 60, 80,100, 120, 150, 200
 • Сила: 20 – 400 N

WM-G-19

 • Бутален прът: Ø 8mm / Тяло: Ø 19mm
 • Ход: 50, 100, 150, 200, 250, 300
 • Сила: 50 – 700 N

WM-G-22

 • Бутален прът: Ø 10mm / Тяло: Ø 22mm
 • Ход: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700
 • Сила: 80 – 1300 N

WM-G-28

 • Бутален прът: Ø 14mm / Тяло: Ø 28mm
 • Ход: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 7
 • Сила: 150 – 2500 N

Описание