Газови пружини на опън

Газови пружини на опън служат да повдигат и затварят капаци на машини, апаратура и автомобилни капаци. Използват се в производството на мебели, в медицинска апаратура и авиационната индустрия.

Характеристики
 • Висока корозионна устойчивост:
  • Тяло: Прахово боядисано
  • Бутален прът: Керамично покритие
 • Минимален коефициент на триене за постигане на най-ниски сили на разтягане
 • Комбинирана камера за омасляване и лагеруване
 • По-ниска откъсваща сила
 • Позиция за монтаж: Всяка
 • Не се нуждаят от поддръжка и са готови за монтаж
 • Раб. температура: -20°C ÷ +80°C
 • Опционално: -45°C ÷ +200°C
 • Регулируема сила на пълнене (опция)
 • RoHS съвместими – изпълняват Директива 2002/95/EG
Технически данни

WM-GZ-19

 • Бутален прът: Ø 6mm / Тяло: Ø 19mm
 • Ход: 30, 50, 100, 150, 200
 • Сила: 30 – 300 N

WM-GZ-28

 • Бутален прът: Ø 10mm / Тяло: Ø 28mm
 • Ход: 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 ,350, 400, 450, 500, 550, 600, 650
 • Сила: 150 – 1200 N

Описание