Магнет вентил Серия 121

Магнет вентил Серия 121, двупътен, нормално затворен, с директно управление.

Компоненти
  • Тяло: Месинг
  • Арматурна тръба: Месинг
  • Плунжер и ядро: AISI 430FR
  • Пружини: AISI 302
  • Уплътняващ материал: NBR – FPM
Технически данни
  • Максимално допустимо налягане: 30 bar
  • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
  • Температура на околна среда: от -10°C ÷ +55°C
  • Позиция за монтаж: Универсална
Допълнителни опции
  • Безелектрическо никелиране

Описание