Магнет вентил Серия 330 NC

Магнет вентил Серия 330, трипътен, нормално затворен, с директно управление; със суха арматура. Няма метални компоненти в контакт с флуида.

Компоненти
 • Тяло: Ацетален съполимер
 • Уплътняващ материал: NBR
Технически данни
 • Максимално допустимо налягане: 0,5 bar
 • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
 • Температура на околна среда: от -10°C ÷ +45°C
 • Максимална температура на флуида: +50°C
 • Позиция за монтаж: Универсална
Електрически функционални характеристики
 • Работен цикъл: ED100%
 • Клас на изолация: F
 • Толеранс на напрежението: ±5%
 • Клас на защита: IP65 с монтиран конектор

Описание