Магнет вентил Серия A114

Магнет вентил Серия A114, двупътен, нормално затворен, с директно управление; с фланцово закрепване. С взривозащитена бобина, сертифицирана за опасни зони:
ATEX II 2GDEx d IIC T6 или T5, или T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C или T95°C, или T130°C Db IP66
Tamb -40°C ÷ +35°C(T6) или +50°C(T5), или +60°C(T4)
CESI 03 ATEX 344 Разширение No. 01/12
(други сертификати напр. EAC, INMETRO, CCOE и др. по заявка)

Компоненти
 • Тяло: Месинг
 • Уплътняващ материал: NBR – FPM – EPDM
Компоненти на взривозащитена бобина
 • Корпус: Сплав с червен цвят (боядисана с епоксиден прах)
 • Електрическо свързване: 1/2” NPT (M20x1.5 по заявка)
Технически данни
 • Максимално допустимо налягане: 80 bar
 • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
 • Температура на околната среда: -40°C ÷ +35°C (T6), +50°C (T5), +60°C (T4)
 • Позиция за монтаж: С бобината вертикално нагоре
Допълнителни опции
 • Ръчно превключване
 • Безелектрическо никелиране
 • Вложка на седло от неръждаема стомана

Забележка: Електромагнитният вентил е съвместим само флуиди, които не са потенциално експлозивни.

Описание