Магнет вентил Серия W106

Магнет вентил Серия W106, двупътен, нормално затворен, с директно управление.

Компоненти
  • Тяло: Месинг
  • Арматурна тръба: Месинг
  • Плунжер и ядро: EN 1.4106
  • Пружини: EN 1.4310
  • Уплътняващ материал: FPM
Технически данни
  • Максимално допустимо налягане: 50 bar
  • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
  • Температура на околната среда: от -10°C ÷ +80°C спрямо бобината
  • Позиция за монтаж: Универсална

Описание