Манометри за вакуум VAM

  • Манометри за вакуум VAM за аналогово измерване и визуален мониторинг на вакуума
  • Универсална употреба във вакуумни системи
Технически данни
  • Измервателен диапазон: от -1 до 0 bar
Продуктови акценти
  • Надежден вакуумен манометър с пружинна тръба или капсулен елемент
  • Стандартизирани размери и връзки
  • Обхватът на измерване може да се регулира спрямо клиентските изисквания
Дизайн
  • Манометри за вакуум VAM 67 V H-SE е манометър с пружинна тръба
  • VAM 100 V250 и VAM 63 V400 са манометри с капсулен елемент, с нулева настройка
  • VAM 67 V H-SE има фиксиран преден пръстен
  • Вакуумна връзка отзад (-H) или отдолу (-U)
Документи

Описание