Матрични хващачи с голяма площ FMG

 • Матрични хващачи с голяма площ FMG са компактни захващащи модули за проектиране на гъвкави захващащи устройства с голяма площ
 • Захващане на плоски и предимно плътни детайли с различна форма и размери
 • Таргетирано вземане и поставяне на детайли от пълни складове и захващане на много тънки детайли
 • Идеален за товарене и разтоварване на непрекъснато работещи машини като машини за шлайфане и изправяне в процесите на обработване на ламарина
 • Премахване и сортиране на детайли от лазерни, щанцоващи и режещи машини
 • Автоматизирано захващане на детайли с плоска повърхност за захващане и голяма вариативност на формите
Технически данни
 • Централно свързване с вакуум за външно генериране на вакуум
 • 12 индивидуално контролируеми вакуумни вендузи с интегрирано повдигане
Продуктови акценти
 • Дванадесет индивидуално контролируеми вакуумни вендузи за един модул, за максимална гъвкавост, особено когато няколко модула са свързани, за да образуват хващач с голяма площ
 • Кратки времена за настройка чрез едновременно активиране на всички точки на засмукване на хващача с голяма площ
 • Интегрираното повдигане при активиране на вакуумните вендузи предотвратява засмукване на неправилните компоненти
 • Ефективен дизайн и работа, благодарение на опростената интеграция, ниските изисквания за вакуум и функционалния дизайн
 • Самозаключване на захванатите детайли в случай на загуба на напрежение на актуатора
Дизайн

Матричен хващач с голяма площ

 • Вентилен модул (1) с електромагнитни вентили, IO-Link конектор (2) и отвори за монтаж (3)
 • Централни пневматични връзки за снабдяване на захващащия модул със сгъстен въздух (4) и вакуум (5)
 • Допълнителна пневматична връзка за свързване с реле за вакуум (6)
 • Повдигащ модул (7) с 12 вакуумни вендузи с интегрирано повдигане
 • Бутала за свързване на вакуумните вендузи с N016 Конектор (8)
Документи

Описание