Подгъващи се въздушни възглавници

Подгъващи се въздушни възглавници се използват за виброизолация и за поглъщане на вибрации за компресори за въздух, генератори, преси, климатични системи и др.

Характеристики
  • Работно налягане: 1 bar ÷ 8 bar
  • Температурен диапазон: -40ºC ÷ макс. +70ºC
  • Сгъстен въздух: Омаслен/Неомаслен
  • Странично разминаване: Макс. 10 mm
  • Способност за наклон: Макс. 10°
  • Възвратна сила: 350 N ÷ 950 N

Описание