Позициониращи цилиндри WPZ

Позициониращи цилиндри WPZ се използват за точно позициониране и повдигане на палети.

Характеристики
  • Взаимнозаменяеми позициониращи болтове за различни палетни системи
  • Сензор за крайна позиция (опция)
  • Специални варианти: Палетни стопери за чисти помещения – Cl. 5 (ISO), Cl. 100 (US), Cl. 3 (VDI)

Описание