Система държачи за магнитни хващачи SGM

  • Система държачи за магнитни хващачи SGM за свързване на магнитните хващачи към захващащата система
Технически данни
  • Различни опции за свързване: болтове с шлиц Ø 19 mm (A2) или топка Ø 28,5 mm (A3)
Продуктови акценти
  • Универсално приложими, тъй като свързването с инструмент е възможно от различни страни на хващача
  • Бърза, надеждна адаптация към голямо разнообразие от детайли, благодарение на стандартизираните опции за свързване
  • Бързо сглобяване, смяна и преизползване на механизми с HTS…D дизайн за заключване на два хващача
Дизайн
  • HTS-версия за монтиране върху хващач
  • HTS…D версия за блок-монтаж и монтаж на два хващача
  • Болтове с шлиц Ø 19 mm (A2) или топка Ø 28,5 mm (A3)
Документи

Описание