Вакуумни тръбни подемници JumboSprint EX

Безопасно захващане във взривозащитни зони
Вакуумният тръбен подемник JumboSprint EX позволява безопасно и надеждно захващане на компактни детайли като: торби, варели, кофи, кани, каучукови парчета във взривозащитени зони. Обиколната дръжка за оператора позволява оптимално разпределяне на силата и насочване на устройството.
 • Вакуумни тръбни подемници JumboSprint EX за бързо и често повдигане и преместване на компактни детайли с тегло до 250 кг в ATEX зона 2/22 и до 85 кг капацитет на повдигане в ATEX зона 1/21
 • Захващане на детайли като: торби, варели, кофи, кани, каучукови парчета във взривозащитни зони
 • Осигуряват ефективен поток на суровини при товарене или разтоварване на смесителни машини
Модулна система
Диаграма Jumbosprint EX

1 – Вакуумен генератор – турбинна помпа или ежектор за специална Ex версия

2 – Конзолен кран със стоманена кранова релса

3 – Вакуумен тръбен подемник JumboSprint EX

Продуктови акценти
 • Обиколна дръжка за оператора, за оптимално разпределяне на силата и насочване на устройството
 • Модулен дизайн и богата гама хващачи и аксесоари за изпълнение на индивидуалните изисквания
 • Повишава мотивацията на служителите и минимизира свързаните с работата мускулно-скелетни нарушения
 • Налична цялостна система с тръбен подемник и стоманен конзолен кран за взривозащитни зони
 • Може да се използва навсякъде в Европа без специфични за страната сертификати благодарение на сертифициране съгласно ATEX Директива 2014/34/ЕС

Описание

Вакуумни тръбни подемници JumboSprint EX позволяват безопасно захващане на детайли с тегло до 250 кг., във взривозащитни зони. Те са идеалното решение за захващане и позициониране на напълнени торби, кофи, варели. Предназначени са за използване във взривозащитни зони 1/21 и 2/22. Сертифицирани са съгласно стандарт ATEX 2014/34/EU – могат да се използват в цяла Европа без сертификат за конкретна държава.

Какви са специфичните особености на вакуумни тръбни подемници JumboSprint EX

Като основни характеристики на тези вакуумни подемни устройства можем да посочим следните:

 • Работната дръжка и вакуумните хващачи са изработени от неръждаема стомана;
 • Подемна тръба, изработена от специален материал;
 • Вакуумен генератор, задвижван от сгъстен въздух (ежектор до 85 кг) или електрически (турбинни помпи до 250 кг);
 • Различните вакуумни хващачи са с дизайн, разработен със специална защита от експлозии;
 • Лесна смяна на вакуумните хващачи с помощта на адаптера за бърза смяна (опция);
 • Предлага се пълна система за вакуумен тръбен подемник и кран със стоманена стрела за употреба във взривозащитени зони.