Система държачи за магнитни хващачи SGM-HP/-HT

  • Система държачи за магнитни хващачи SGM-HP/-HT за свързване на магнитните хващачи SGM-HP/-HT към системата за захващане
Технически данни
  • Различни опции за свързване: Топка (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) или “Apple-Core” цилиндър (A2: ø 19 mm)
Продуктови акценти
  • Универсално приложим, тъй като свързването с инструменти е възможно от различни страни на хващача
  • Бърза, надеждна адаптация към широка гама от детайли, благодарение на забележителните опции за свързване
Дизайн
  • HTS версия за монтаж на хващача
  • Топка (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) или “Apple-Core” цилиндър (A2: ø 19 mm)
Документи

Описание