2/2 магнет вентили с бистабилно импулсно управление

Висококачествени 2/2 магнет вентили с бистабилно импулсно управление в три серии. Най-доброто решение за вашите приложения.

2/2 магнет вентили с бистабилно импулсно управление. За да се постигне бистабилната функция е необходимо използването на поляризиран постоянен магнит, захранващ бобина с постоянен ток за най-малко 15 ms в посока, обратна на предходния импулс.