Магнет вентил Серия 115

Магнет вентил Серия 115 е електромагнитен вентил, двупътен, с директно управление, с бистабилно импулсно задвижване. Бистабилната функция се постига чрез използването на поляризиран постоянен магнит, захранващ бобина с постоянен ток за най-малко 15 ms в посока, обратна на предходния импулс.

Компоненти
 • Тяло: Месинг
 • Арматурна тръба: Месинг
 • Плунжер и ядро: AISI 430FR
 • Магнит: NeFeB
 • Пружини: AISI 302
 • Уплътняващ материал: NBR – FPM – EPDM
Технически данни
 • Максимално допустимо налягане: 50 bar
 • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
 • Температура на околна среда: от -10°C ÷ +80°C спрямо бобината
 • Позиция за монтаж: Универсална
Допълнителни опции
 • Арматурна тръба от неръждаема стомана
 • Безелектрическо никелиране
 • Серия 7 взривозащитена бобина съгласно ATEX – EExmII
 • Специални мощности

Описание