Хващачи с голям дебит

Освен за захващане на композитен текстил, тези хващачи са идеални за изключително тънки, деликатни пластмасови филми, тънко стъкло и празни печатни платки.

Богата гама от хващачи с голям дебит – идеално решение за захващане на детайли със силно структурирани повърхности, деликатни компоненти, специфични хранителни продукти, сглобени и празни печатни платки и др. Специфични преумущества:

 • Деликатно захващане на изключително тънки пластмасови филми и порести материали
 • Захващане на тънко стъкло, готови и сглобени печатни платки, както и сухи хранителни продукти
 • Имат интегриран вакуум генератор

Хващачите с голям дебит се използват главно за захващане на деликатни детайли. Те се управляват пневматично и имат интегриран вакуум генератор. Поради големия си обемен дебит и средните нива на вакуума, хващачите са изключително подходящи за захващане на деликатни компоненти.

Предимства на хващачите с голям дебит

Средствата за захващане с голям дебит се характеризират с няколко основни преимущества:

 • Сигурно захващане, също и на порести материали или детайли, които само частично покриват засмукващата повърхност;
 • Кратки времена на цикъла и точно позициониране;
 • Интегрирано генериране на вакуум, включително функция издухване;
 • Висок обемен на дебита.

Типични сфери на приложение на хващачите с голям дебит

Този тип хващачи се използват за широк спектър от задачи по захващане в автоматизираните  процеси. Най-често те служат за:

 • Захващане на фиброкомпозити, като композити, подсилени с въглеродни влакна;
 • Захващане на електроди, сепаратори, и батерийни клетки;
 • Захващане на изключително тънки, деликатни компоненти;
 • Захващане на порести, въздухопропускливи детайли;
 • Захващане на празни печатни платки.