Вакуумни вендузи за хващачи с голям дебит SCGS

 • Вакуумни вендузи за хващачи с голям дебит SCGS за захващане на продукти в сферата на електрониката и опаковъчната индустрия
 • Захващане на празни и сглобени печатни платки
 • Захващане на нетвърди и нестабилни компоненти
 • Захващане на композитни текстилни материали
 • Захващане на изключително тънки, деликатни пластмасови филми и стъкло
 • Захващане на сухи хранителни продукти
Технически данни
 • Диаметър на смукателна зона: 30 mm
 • Диаметър на вакуумната вендуза: 20 до 50 mm
 • Смукателни зони, изработени от FDA-съвместим материал POM
 • Вакуумни вендузи, изработени от NBR-CO, NBR-ESD, SI-HD
Продуктови акценти
 • Контактни елементи, опционално безопасни за храни (POM, SI-MD и SI-HD) или проводими за електростатичен разряд (NBR-ESD)
 • Много високият дебит на засмукване позволява безопасно захващане дори на порести, силно структурирани детайли
 • Мек, гъвкав уплътняващ ръб за най-добро демпфериране и прилепване върху структурирани повърхности, като бисквити например
 • Смукателна повърхност, направена от POM, предотвратява всмукването и повреждането на детайла
 • Вакуумната вендуза може да бъде разглобена без инструменти за по-лесно почистване
Дизайн
 • Вакуумна вендуза със свързващ нипел, направен от POM (FDA-съвместим) или алуминий
 • Вакуумна вендуза (Ø 30 mm), направена от Пербунан NBR-CO (проводим), NBR-ESD или силикон (SI-HD)(FDA-съвместим)
 • Захващаща повърхност, направена от POM (Ø 20-50 mm)
 • Голям вътрешен диаметър за високи нива на дебит
Документи

Описание