Вафер хващачи

Вафер хващачите са подходящи за изключително бързо и надеждно захващане на пластини и соларни клетки. Генерирането на висок дебит с ниска консумация на въздух позволява особено нежно боравене с чувствителни детайли.

Разгледайте нашите вафер хващачи, които служат за бързо и надеждно захващане на пластини и соларни клетки. Те имат следните отличителни характеристики:

Вафер хващачите са изключително подходящи за захващане на деликатни компоненти, особено фотоволтаични компоненти като пластини и соларни клетки. Оборудвани са с интегриран вакуум генератор. Високият обемен дебит и средните нива на вакуум позволяват нежно захващане на детайлите и максимална надеждност на работните процеси.

Предимства на вафер хващачите

Вафер хващачите имат следните основни предимства:

  • Изключително бързо и прецизно захващане; включва времена на цикъла по-малки от една секунда;
  • Високи обемни дебити и ниска консумация на въздух;
  • Интегрирано генериране на вакуум, включително функция издухване;
  • Много аксесоари за перфектно напасване към процесните стъпки в индустрията с фотоволтаици.

Типични сфери на приложение на вафер хващачите

Поради множеството си преимущества този тип хващачи служат за захващане на фотоволтаични компоненти, а също така се използват в условия на чисти помещения. Използват се за захващане на чупливи, порести и въздухопропускливи детайли. Благодарение на наличните аксесоари е възможно и гъвкаво свързване с роботи, както и бърза смяна на хващача.