Хващачи за силициеви пластини SWGm

 • Хващачи за силициеви пластини SWGm, за изключително бързо и деликатно захващане на пластини и соларни клетки в производствените процеси
 • Натоварване и разтоварване от стакове и конвейерни ленти
 • Точното позициониране по време на визуалната инспекция и измерването на позицията позволяват откриване на счупване в движение по време на процеса на захващане
 • Напълно или частично автоматизирано производство на фотоволтаични клетки с максимална стабилност на процеса, непрекъсната работа на производствената линия, ефективност на клетката и мощност на линията
Технически данни
 • Размери: 115 x 115 mm и 146 x 146 mm
 • Избираем базов модел с аксиално или странично извеждане на въздуха
 • Материал на смукателната повърхност: PEEK
Продуктови акценти
 • Бързо и точно позициониране, с времена на цикъла по-кратки от една секунда, благодарение на малките височина и тегло
 • Оптимално разпределение и оразмеряване на зоните на засмукване намалява броя на счупванията
 • Високият капацитет на засмукване позволява безопасно захващане дори при частична заетост или течове, напр. при перфорирани пластини
Дизайн
 • Версия на базов модел с отвеждане на отработения въздух (3) в аксиална(A) или странична (S) посока
 • Форма на смукателната площ, налична в обичайните размери на клетката 125 mm and 156 mm (5″ и 6″)
 • Допълнителен компонент (II) за отвеждане на отработеният въздух
 • Модулен дизайн с аксесоари за монтиране на сензори и модули за всмукване и демпферириране (I) и селекция от фланцови модули (III)
 • Минимална обща височина благодарение на пластмасова конструкция с намалено тегло
 • Сменяеми контактни повърхности
Документи

Описание