Вакуумни лапи за нестинг маса

Изключително здрави и устойчиви вакуумни лапи за нестинг маса, разработени специално за  CNC обработващи центрове с нестинг машинни маси.

В раздела Вакуумни лапи за нестинг маса ще откриете изключително качествени и устойчиви вакуумни системи за използване директно върху износоустойчивата плоча на MDF на CNC обработващ център с нестинг машинна маса.

Основни акценти на компонентите в раздел Вакуумни лапи за нестинг маса

Компонентите в раздела се характеризират с изключителна гъвкавост по отношение на работната височина. Опцията за вакуумната връзка с маркуч позволява по-лесно свързване с източника на вакуум. Другите основни акценти на компонентите в раздела са:

  • Вакуумни системи за нестинг машинни маси
  • Свободно позициониране с допълнителна връзка за маркуч
  • Предварително фиксиране чрез вакуум
  • Вакуумни блокове и държачи за вендузи, налични за VCBL-B
  • Целева стойност на работния вакуум: -600 mbar