База – серия New deal

База – серия New deal позволява повече от един регулатора да бъдат монитирани паралелно, използвайки един източник на налягане.

Технически данни
Детайли за продукта
Документи
Артикулни номера

Описание