Бин пикър SBPG

 • Бин пикър SBPG е готов за свързване вакуумен хващач за автоматизирани bin picking процеси
 • Изваждане от контейнери със случаен или предварително установен модел за пакетиране
 • Захващане на детайли със свободна форма, благодарение на гъвкавата вакуумна вендуза, която се адаптира оптимално към контурите на детайла
 • Ниското тегло го прави идеален за стационарни задачи, за захващане с колаборативни роботи
Технически данни
 • Дебит на засмукване: 180 l/min
 • Генериране на вакуум: интегрирано или външно
 • Уплътняващ елемент: Bin-picking вакуумна вендуза с функция за бърза смяна
Продуктови акценти
 • Компактен, ефективен и лесен за почистване, благодарение на интегрираното генериране на вакуум
 • Оптимално уплътняване и оптимална сила на задържане, дори при захващане на крайни участъци и ъгли, благодарение на специалната вендуза за bin picking приложения
 • Бърз контрол на качеството на детайлите, благодарение на допълнителния въртящ се модул
 • Ниско тегло и динамични форми благодарение на адитивното производство
 • MRK-подходящ
Дизайн

Диаграма Бин пикър SBPG

 1. Фланец, включително пневматични връзки
 2. Основен модул с вградено реле за вакуум VSi, пневматичен вакуум генератор и шумозаглушител (допълнителен)
 3. Въртящият се модул, може да се завърта на 45° на една страна (опционално)
 4. Актуатор за бърза смяна
 5. Интерфейс за допълнителен модул на камера
Документи

Описание