Буфери за високо натоварване Серия HLS

Буфери за високо натоварване Серия HLS се използват в разнообразни индустриални направления като основната им цел е да защитят машини, оборудване и продукция от тежки удари.

Характеристики
 • Абсорбиране на енергия: Макс. 335.000 Nm
 • Свойства: По спецификация на клиента
 • Покритие на тяло: поцинковано, боядисано
  • Удължен живот:
  • Бутален прът: Закалена хромирана стомана
 • Специални уплътнения и масла
 • Температурен обхват: -20ºC ÷ +80ºC / опт.: -40ºC ÷ +100ºC
 • RoHS съвместими – изпълняват Директива 2002/95/EG
Приложения
 • Кранове
 • Люлеещи се мостове
Принцип на работа

HLS моделите имат две камери, пълни с хидравлично масло и азот. Буталният прът се използва като акумулатор. При удар буталният прът влиза в цилиндъра и размества маслото през отворите в тръбата под налягане, придвижвайки буталото на сепаратора към стоманената капачка и компресирайки азота. Когато товарът се освободи, буталния прът се връща от налягането на азота.

Описание