Еласто-флуидни демпфери

Еласто-флуидни демпфери се срещат в много различни индустриални приложения за да защитят машините, оборудването и продукцията от тежки удари.

Характеристики
 • Демпфериращ флуид : Еластомер с голям вискозитет, много сигурен против изтичане
 • Поемане на енергия: Макс. 1.000.000 Nm, малки конструктивни размери
 • Амортизираща характеристика: Прогресивна
 • Защита на повърхността: Притискаща тръба: поцинкована / Корпусът е боядисан
 • Удължен експлоатационен живот: Без поддръжка
 • Температура: -20ºC ÷ +60ºC
 • RoHS съвместими – изпълняват Директива 2002/95/EG
Приложения
 • Железници
 • Шлюзове
 • Армия
 • Машиностроене

Описание