Иглени хващачи SNG-AP

 • Иглени хващачи SNG-AP за захващане на нетвърди и силно порести материали (предимно текстил)
 • Захващане на материали, които са трудни за захващане с помощта на вакуум, като: текстил, вълна, филтриращи материали, изолационни и пеноматериали и много други
 • Гъвкаво захващане на материали с променяща се височина на подреждане поради свободното регулиране на хода
Технически данни
 • Диаметър на иглата: 0.8 mm или 1.2 mm
 • Брой на иглите: 10
 • Ход на иглата: 3 mm до 20 mm (варира)
Продуктови акценти
 • Захващане с кръстосани игли и минимална ефективна площ, идеален за много нестабилни детайли и детайли с малки размери
 • Функцията за издухване позволява бързо и надеждно поставяне с най-кратки времена на цикъла
 • Бързo стартиране и адаптация към детайла, благодарение на регулиране хода на иглата до макс. 20 mm, без инструменти
 • Леки и двойнодействащи пневматични цилиндри за минимални времена на цикъла
Дизайн
 • Задвижван от двойнодействащ пневматичен цилиндър
 • Корпус с висока якост, с лек дизайн (1)
 • Три размера с ход на иглите от макс.: 3 mm, 10 mm, или 20 mm;
 • Регулиращо зъбно колело (2) с настройка за продължително, едновременно регулиране на хода
 • Десет игли (3) с диаметър от 0.8 mm или 1.2 mm (в зависимост от модела)
 • Ъгъл на забождане – 30° или 45° (в зависимост от модела)
Документи

Описание