Иглени хващачи

Иглените хващачи надеждно захващат детайли, които са трудни за задържане, използвайки вакуум, както служат и за захващане на силно порести материали.

Разгледайте нашите иглени хващачи и аксесоари, които се използват за стабилно захващане дори на трудни за задържане и порести детайли като: текстил, вълна, филтриращи материали, изолационни и пеноматериали и много други. Техните отличителни предимства са:

  • Захващане чрез вмъкване на игли в детайла;
  • Захващане на детайли, които са трудни за задържане само с помощта на вакуум;
  • Захващане на порести материали.

Принцип на работа на иглените хващачи

Иглените хващачи се притискат към детайла, в който се вмъкват иглите и по този начин се осъществява процесът на захващане. Изваждат се пневматично. Иглите се удължават към ъглите, за да се осигури надеждно захващане на детайлите. След като процесът по захващне е изпълнен, иглите се прибират или чрез пружинна сила, или пневматично.

Предимства на иглените хващачи

Този тип механизми за захващане имат следните основни предимства:

  • Безопасно захващане на нетвърди материали или материали с нестабилна форма;
  • Различни форми за специфични работни условия;
  • Диаметърът на иглата може да се избере, а ходът да се регулира.

Типични сфери на приложение на иглените хващачи

Те се използват за захващане на детайли, които трудно могат да се захванат и задържат само с помощта на вакуума. Това обикновено са нетвърди и силно порести матеариали като: текстил, изолационни и пеноматериали, влакнести композити като: въглеродни и стъклени влакна, полар или филц, килими, филтри, стиропор, както и метални пенопласти.