Магнет вентил Серия 117, G1 1/4″ – G3″

Магнет вентил Серия 117, G1 1/4″ – G3″, двупътен, с директно действие; с бистабилно импулсно задвижване, със сервоасистирана диафрагма. Бистабилната функция се постига чрез използване на поляризиран перманентен магнит, който захранва бобината с постоянен ток за поне 15 мин. в посока, обратна на предходния импулс.

Компоненти
  • Тяло и капак: Месинг
  • Плунжер и ядро: AISI 430FR
  • Пружини: AISI 302
  • Уплътняващ материал: NBR – FPM – EPDM
Технически данни
  • Минимално диференциално налягане: 0.15 bar
  • Максимално допустимо налягане: 20 bar
  • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
  • Температура на околната среда: -10°C ÷ +80°C спрямо бобината
  • Предпочитана позиция за монтаж: с бобината вертикално нагоре
Допълнителни опции
  • Специални мощности на бобината

Описание