Магнет вентил Серия 211

Магнет вентил Серия 211, двупътен, нормално отворен, с директно управление.

Компоненти
 • Тяло: AISI 303
 • Арматурна тръба: AISI 303
 • Плунжер и ядро: AISI 430FR
 • Пружини: AISI 302
 • Уплътняващ материал: NBR – FPM – EPDM
Технически данни
 • Максимално допустимо налягане: 50 bar
 • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
 • Температура на околна среда: от -10°C ÷ +80°C спрямо бобината
 • Позиция за монтаж: универсална
Допълнителни опции
 • Взривозащитена бобина съгласно ATEX – EExmII Series 7
 • Версия за употреба с индустриален кислород
 • cRUus сертифицирани бобини

По заявка: Версии за употреба при температура на флуида -40°C;
Ръчно превключване

Описание