Магнет вентил Серия 370 NC

Магнет вентил Серия 370 NC, трипътен, нормално затворен, от неръждаема стомана AISI 316, с директно управление.

Компоненти
 • Тяло: AISI 316
 • Арматурна тръба: AISI 316
 • Плунжер и ядро: AISI 430FR
 • Сребърна магнитна котва
 • Пружини: AISI 316
 • Уплътняващ материал: NBR – FPM – EPDM – FFKM (Kalrez)
Технически данни
 • Максимално допустимо налягане: 80 bar
 • Максимален вискозитет на флуида: 25cSt (mm2/s)
 • Температура на околна среда: от -10°C ÷ +80°C спрямо бобината
 • Позиция за монтаж: Универсална
Допълнителни опции
 • Версии за употреба с кислород
 • cRUus сертифицирани бобини

По заявка: Версии за употреба при температура на флуида -40°C
Версии с 3/8″ или 1/2″ свързване

Описание