Система държачи за магнитни хващачи SGM-HP/-HT (Съставен)

  • Система държачи за магнитни хващачи SGM-HP/-HT за свързване на магнитните хващачи SGM-HP/-HT към захващащото устройство
Технически данни
  • Различни опции за свързване: Топка (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) или “Apple-Core” цилиндър (A2: ø 19 mm)
Продуктови акценти
  • Универсално приложима, тъй като връзката с инструмента е възможна от различни страни на хващача
  • Бърза, надеждна адаптация към богата гама от детайли благодарение на забележителните опции за свързване
Дизайн
  • Версия HTS за монтиране към хващача
  • Топка (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) или “Apple-Core” цилиндър (A2: ø 19 mm)
Документи

Описание