Системи за захващане с голяма площ FQE Xc

 • Системи за захващане с голяма площ FQE Xc са гъвкави хващачи с голяма площ, за захващане на продукти, без оглед на размерите и формата им
 • Позволява захващане на продукти от различни позиции за комисиониране
 • Идеален за задачи по стационарно захващане с колаборативни роботи
 • Подходящ за напълно автоматизирани процеси
 • Типично се използва за pick&place приложения по пакетиране в края на линията и интралогистиката
 • Захващане на продукти в пакетиращия-, автомобилния-, стъкларския- сектори, както и електрониката
Технически данни
 • Интегриран, пневматичен вакуумен генератор
 • Контролни вентили
 • Подходящ за леки роботи и колаборативни роботи
 • Уплътняващ елемент: уплътняваща пяна, вакууми вендузи
Продуктови акценти
 • Иновативният продуктов дизайн, съгласно ISO TS 15066, позволява MRK работни операции
 • Модулна лека конструкция за ниско тегло, следователно по-висок ефективен капацитет на повдигане
 • Изключително енергийно ефективно, интегрирано генериране на вакуум, за ниски оперативни разходи с висока надеждност на работния процес
 • Ниски нива на звука за минимален шум по време на колаборативната работа
 • Интегрирани контролни вентили за минимални времена на цикъла и пречещи контури
Дизайн

Диаграма на Система за захващане FQE X

 • Фланцова връзка (1)
 • Капак за шумозаглушител (2) и изолация на звука (5)
 • Ежекторни модули ecoPump SEP (3) за генериране на вакуум
 • Вакуумна табла (4) и сменяема вакуумна плоча (6)
 • Многополюсен конектор (7)
 • Допълнителен вакуумен превключвател VSi (8)
Документи

Описание