Пневматика

Енергоспестяващ щекер

Енергоспестяващ щекер от Metal Work

Новият енергоспестяващ щекер, който може да се използва с всички стандартни бобини с ширина 22 мм, при напрежение 24VDC, позволява консумираната мощност да бъде намалена с до 65%.

Благодарение на нова електронна платка, енергоспестяващият конектор намалява консумацията на енергия с помощта на контрол на времето за “сработване” и задържане.

Пълната мощност, осигурена в рамките на няколко милисекунди, гарантира висока производителност и бързо и безопасно превключване на вентила; следователно спестяването на енергия е гарантирано при фазата на задържане чрез намаляване на мощността, което осигурява и намаляване на температурата.