Вакуумна Техника

Нов магнитен хващач SGM-SV-BY – безопасно и прецизно захващане на цилиндрични батерийни клетки

Магнитни хващачи SGM-SV-BY

С новият магнитен хващач SGM-SV-BY Schmalz представя решение за прецизно захващане на незаредени и заредени цилиндрични батерийни клетки с диаметър 46 мм. Хващачът гарантира високи нива на надеждност на процеса, дори в случай на спиране на тока.

Прецизността, безопасността и ефективността са изключително важни за производството на батерийни клетки. Точното позициониране и захващане на клетките, предотвратяването на къси съединения и безопасната автоматизация на процесите са от съществено значение за високата ефективност и надеждност на батериите.

Schmalz разработи новия магнитен хващач SGM-SV-BY специално за захващане на цилиндрични батерийни клетки. Благодарение на високите сили на задържане, той осигурява надеждно захващане дори в бързи pick&place приложения. Бистабилният постоянен магнит запазва позицията на захващане или позицията на поставяне на магнита в случай на спиране на тока. Това минимизира риска от изпускане на клетки и значително повишава работната безопасност.

Магнитният хващач е проектиран за захващане на цилиндрични батерийни клетки с диаметър от 46 мм и различни височини. Той може да повдигне детайлите и от горната, и от долната част. Това го превръща в гъвкаво решение за употреба в производството на клетки и сглобяването на модули.

Прецизно позициониране

Захващащите елементи на SGM-SV-BY хващачът са изработени от специална изолираща пластмаса. Това позволява безопасен при допир контакт и значително намалява риска от късо съединение, когато се захващат заредени клетки. Направляващи зъбци осигуряват точното позициониране на клетките. Това високо ниво на прецизност при захващане е особено важно, за да могат да се обработват компонентите в следващите производствени стъпки. Захващащите елементи се заменят лесно и са налични с различен брой направляващи зъбци.

За да се повиши допълнително надеждността на процесите, магнитният хващач е оборудван със сензор, който контролира наличието на батерия и състоянието на превключване. Така приложението винаги контролира процеса на захващане и може да минимизира броя на грешките и прекъсванията.