Пневматика

Интегрирана хидравлична спирачка

Интегрирана хидравлична спирачка

Ка Матик представя интегрирана хидравлична спирачка от Metal Work, която се състои от пневматичен цилиндър, действащ като актуатор и олеодинамичен кръг, който действа като спирачка.

Размерите на пневматичния цилиндър отговарят на ISO 15552. Хидравличната верига се състои се от резервоар за спирачна течност и един или два регулатора на дебит. Може да се монтират един или повече (бавно-бързо) SKIP или STOP вентила, които са нормално отворени (NO) или нормално затворени (NC), за удължаване и прибиране на буталния прът.

Основната характеристика на това устройство е, че задвижващата и спирачната сила имат една обща ос, така че да не генерират нежелани странични моменти върху буталния прът и външните тела, свързани с него. Благодарение на своята концепция, тази спирачка е особено компактна и има по-малки размери в сравнение с BRK външните хидравлични спирачки.

След определено време за работа, в резервоара за спирачната течност трябва да се налее масло. Необходимо е това да се извърши, когато нивата на маслото достигнат знака за минимум върху пръта. При издаден навън бутален прът, означението за минимално ниво не трябва да е на по-малко от 8-10 мм от капачката на резервоара. Винаги използвайте DEXRON ATF хидравлично масло или друг съвместим продукт. По време на първите работни цикли, излишното масло се извежда през отвор в резервоара.