Пневматика

Регулатор с пилотно управление Syntesi

Регулатор с пилотно управление Syntesi

Регулатор с пилотно управление Syntesi може да регулира налягането дистанционно чрез пневматичен сигнал. Двете ролкови диафрагми предлагат няколко предимства:

  • Увеличен ход, което позволява по-голямо отваряне на вентила и оттам увеличен дебит;
  • Намалено динамично- и pickup триене, което води до повишена скорост на реакция и висока чувствителност;
  • Висока точност при поддържане на зададеното налягане, както с променлив дебит, така и с различно входно налягане.

Дизайнът включва същите конструктивни характеристики като тези, използвани за стандартния регулатор, така че предимствата са същите, а именно: компенсацията на регулираното налягане варира в зависимост от налягането нагоре по веригата; наличие на изпускателен клапан и бързо освобождаване на налягането надолу по веригата.