Пневматика

Цилиндри Серия Electro ISO15552 ø80 с трапецовиден (acme) винт

Цилиндри Серия Electro ISO15552 ø80 с трапецовиден (acme) винт

Цилиндри Серия Electro ISO15552 ø80 с трапецовиден (acme) винт са нов размер електрически цилиндри от серия Electro ISO15552.  Гамата актуатори се разширява с въвеждането на новите цилиндри ISO 15552 серия Elektro с размер ø80 и трапецовиден/acme винт.

Това е солидно и здраво техническо решение, което обикновено се предлага тогава, когато не се изискват особено високи скорости или продължителност на натоварването.