Вакуумна Техника

Вакуумен терминал SCTSi Ethernet комуникира на полево ниво

Вакуумен терминал SCTSi Ethernet

Вакуумен терминал SCTSi Ethernet е оборудван с Ethernet интерфейс, за да отговаря на  изискванията за  интелигентни системи, поставени от сложните производствени процеси. В зависимост от конкретния процес, тези системи трябва да могат да работят в пълен синхрон и затова, трябва да комуникират една с друга в реално време.

SCTSi Ethernet е част от продуктовата гама Connect и е първото smart Field устройство от Schmalz, което включва Ethernet интерфейс вместо IO-Link интерфейс. Това му позволява да комуникира чрез стандарти за Индустриален Ethernet – EtherCat, EtherNet/IP, а също и ProfiNet, които са разработени за висока ефективност в реално време и имат голяма здравина. Компактните терминали се състоят от до 16 ежектора, които се доставят със сгъстен въздух и се захранват през централен вход. Еко дюзната технология позволява енергийно ефективно генериране на вакуум, докато автоматичната функция за пестене на енергия намалява консумацията на сгъстен въздух с до 80%. Всеки компактен ежектор има нива на засмукване от 67 l/min и постига максимален вакуум от 85%. Интегрирана електронна sub-bus система контролира ежектора чрез единичен кабел и позволява отделен достъп до всеки индивидуален ежектор. Това позволява едновременно и индивидуално захващане на различни компоненти, като се използва само една вакуумна система.

Разработен за оптимизация

Двупосочното параметризиране и диагностика са възможни във всички обичайни Fieldbus системи. Това означава, че записаните данни могат да се видят и използват през целия път до контролното ниво. В резултат, функциите за обработка и системен мониторинг предотвратяват времена на престой. Докато мониторингът на състоянието увеличава достъпността на системата, като предоставя детайлен анализ на състоянието на системата и ранна диагностика на грешки, предсказуемата поддръжка регистрира леки промени в захващащите системи. В случай на загуба на ефективност, потребителите могат да предприемат бързи действия и да насрочат подмяна в подходящо време. Функцията за мониторинг на енергията проследява консумацията на енергия на вакуумната система. Независимо от комуникацията със системата за контрол на съоръжението, данните и параметрите могат да бъдат предадени директно чрез смартфон или таблет като се използва NFC технология. Предимството на NFC технологията е в сигурната комуникация чрез енергийно неутрално свързване от точка до точка. Апликацията ControlRoom на Schmalz може да се използва и за разчитане на данни, и за параметризиране на устройства.